Přihlášení do e-shopu


ZAVŘÍT
ZOBRAZIT KATEGORIE KNIH

Ve světle, nebo ve stínu? Umění Edwarda Hoppera a povídky inspirované jeho obrazy

Ve světle, nebo ve stínu?  Umění Edwarda Hoppera a povídky inspirované jeho obrazy

Proto chceme-li sledovat víření kolem Hopperova umění a číst, co si současní autoři myslí a co cítí před jeho obrazy, Ve světle nebo ve stínu je příjemnou knihu na pláž či pod peřinu do chladných nocí.


Ve světle, nebo ve stínu? Umění Edwarda Hoppera a povídky inspirované jeho obrazy

Tomáš Murár

 

Malířství Edwarda Hoppera (1882–1967) je již od své první veliké retrospektivní výstavy v Museum of Modern Art v New Yorku v roce 1933 základním kamenem amerického umění. Již přes osmdesát let je tak jeho dílu věnována konstantní pozornost, a to nejen odbornou veřejností, ale především širším publikem a umělci z nejrůznějších odvětví. Důkazem toho je i antologie, která je nyní předkládána českému čtenáři.

 

Kniha obsahuje sedmnáct povídek současných amerických autorů oslovených spisovatelem Lawrencem Blockem. Ve Spojených státech byla vydána pod názvem In Sunlight or In Shadow a svou centralizací na obrazy Edwarda Hoppera potvrzuje stále trvající fascinaci jeho dílem v USA. Jinak je tomu v českém prostředí. U nás, až na několik málo jedinců, kteří se zabývají výtvarným uměním či americkou kulturou, je Hopperovo dílo téměř neznámé. Český čtenář tak může být poprvé ve svém rodném jazyce konfrontován s Hopperovými obrazy. Ale to způsobem, který může recepci jeho díla u nás ztížit.

 

Ve Spojených státech amerických se dílo Edwarda Hoppera stalo již v polovině minulého století kulturním artiklem. Lidé v Hopperově malířství rozeznávali roli a pozici amerického člověka v novém světě a zvláštní mlčenlivost obrazů neustále provokovala autory všech řemesel a žánrů ke stále novým interpretacím. Hopperovy obrazy se staly nehybným motorem, který uvádí své okolí do pohybu a pozoruje jej, jak krouží nad jeho tichem a uzavřeností. Tato někdy až drásající neochota obrazu se divákovi otevřít a pohlcení malby do sebe sama je jedním z hlavních důvodů, proč se okolo Hopperovy tvorby bez mála sto let vytvářejí spisovatelské, hudební, filmové a výtvarné kruhy. Hopperovo malířství se pro mnohé autory stává němou záhadou, kterou se snaží svým vlastním uměním přimět k hovoru. Hopper tak do českého prostředí přichází nejen s velikým zpožděním, ale především jako již kulturní produkt skrytý pod masou výkladů, modifikací a transformací.

 

To může vést k mnohým dezinterpretacím a někdy až k neporozumění Hopperova umění. To na jedné straně svým mistrovstvím dává možnost k přemýšlení o sobě samotném před obrazem a dává volnost dalším a dalším asociacím, na straně druhé tyto volné myšlenky a hry s Hopperovým dílem mohou diváka odvádět od obrazů samotných.

 

Ty, jak i ukazuje český překlad povídek současných amerických autorů, zůstávají skryty ve své mlčenlivé síle pod nánosem potřeby obrazy uvést do pohybu jednotlivými texty. Jak je ale možné při pozorování Hopperových obrazů v komparaci s texty vnímat, malby se tomuto násilnému vnucování dynamiky a příběhu vzpírají. Hopperovy obrazy jsou jedinečné ve své nemluvnosti a strnulosti, kterou se jim jednotlivé texty snaží (někdy dlouze, jindy krátce) vymluvit. Proto chceme-li sledovat víření kolem Hopperova umění a číst, co si současní autoři myslí a co cítí před jeho obrazy, Ve světle nebo ve stínu je příjemnou knihu na pláž či pod peřinu do chladných nocí. Autoři se drží svého řemesla a snaží se volně improvizovat na základě prostředí a dojmů z Hopperových obrazů. Součástí knihy jsou ale i barevné reprodukce jednotlivých obrazů, které vnímavému divákovi mohou o Hopperově díle říci více než jednotlivé příběhy. Hopperovo umění je patrné v těchto malých reprodukcích, skrze něž je možné se s ním (ne)přímo konfrontovat.

 

Před četbou této knihy tím pádem stojíme před rozhodnutím: chceme-li číst povídky současných autorů, mezi kterými jsou i v Čechách známá jména (Stephen King, Lee Child či již zmíněný Lawrence Block), je tato kniha reprezentativním výběrem současné americké prózy a správnou volbou. Ale pokud nám jde o vlastní malířství Edwarda Hoppera a jestli chceme poznat podstatu a základy jeho tvorby, není tato kniha tím, po čem bychom se měli poohlížet (výjimkou snad může být text Gail Levinové, která je dnes přední odbornicí na Hopperovo dílo). Ve světle nebo ve stínu je tak poklonou velikému americkému malíři, i přesto, že jeho dílo je paradoxně odsunuto do pozadí.

 

Pro nás zůstává otázkou, zdali Edward Hopper, který je poprvé českému publiku představen touto antologií, zůstane malířem, anebo „pouhým“ zdrojem inspirace. Jinými slovy se s touto knihou v ruce můžeme ptát, jestli Hopperovo umění po přečtení povídek amerických autorů zůstane ve světle, nebo ve stínu.

Zpět na aktuality...
Všechna práva vyhrazena ©2017 Metafora s.r.o., tvorba stránek - InGenius Webdesign