Přihlášení do e-shopu


ZAVŘÍT
ZOBRAZIT KATEGORIE KNIH

Weiss Brian L.

Weiss Brian L.

je absolvent Kolumbijské univerzity a lékařské fakulty Yaleovy univerzity. V současné době je emeritním vedoucím katedry psychiatrie v lékařském středisku Mount Sinai v Miami.

 

Přestože svou kariéru zahájil jako značně skeptický a materialisticky smýšlející vědec, všechno nabralo doslova převratné obrátky ve chvíli, kdy jedna z jeho pacientek v hypnóze jakoby nastoupila do stroje času a začala líčit věci a události, o kterých normálně nemohla vůbec vědět. Dr. Weiss byl – dle vlastních slov – v šoku, ale jako pravý muž vědy se rozhodl tento prapodivný fenomén, čili možnost, že bychom mohli žít vícekrát prozkoumat.

Ke svému překvapení zjistil, že hypnotické rozpomenutí na minulé životy účinně pomáhá zbavit se tělesných i emocionálních obtíží. Tyto poznatky shrnul do knihy Mnoho životů, mnoho Mistrů, která se od svého vydání již stala bestsellerem a stálicí knižního světa.

 

Od té doby napsal však bestsellerů celou řadu a když právě nepíše, pořádá množství hojně navštěvovaných seminářů a kurzů, má svou soukromou praxi a nahrávkami i knihami pomáhá dalším a dalším lidem k sebezdokonalení, duševní rovnováze, uzdravení a štěstí.

Dr. Weiss je živoucím důkazem toho, že klasická lékařská věda vůbec nemusí být v rozporu s takzvanými alternativními metodami, ale naopak se jimi může nechat inspirovat...

Odborná kritika o něm prohlásila, že svou prací konečně umožnil "sňatek exaktní vědy s mystikou", který byl až donedávna považován za nemožný.

 

Brian Weiss je šťastně ženatý a žije v Miami na Floridě.

 

Můžete ho navštívit i na oficiálních webových stránkách.

 

V Římě jsme s Brianem Weissem natočili také krátký pozdrav pro jeho české čtenáře.

A také nám prozradil něco málo ze svých minulých životů, co ho spojuje s českou republikou.

 

Podepsaná kniha Zázraky se dějí

podepsaná kniha

 

Zdroj fotografie: Brian Weiss podepisuje české vydání knihy na svém semináři v Římě, květen 2013

 

 

 

Reportáž ze semináře Briana Weisse (květen 2013):

Autor Magdalena Feldeková


Dr. BRIAN WEISS V ŘÍMĚ

Seminář regresní terapie

17.-19. 5. 2013

 

Na pódium vchází nesmírně charismatický člověk, v ruce drží mikrofon. Sál s tisícovkou lidí v tom okamžiku ztichne. Dr. Weiss začíná hovořit, na úvod objasňuje, co léčba pomocí reinkarnační regrese vlastně je...

 

Ta největší škola života

My všichni obyvatelé této planety jsme duchovní bytosti s lidskou zkušeností, a ne lidští tvorové s duchovní zkušeností, jak se většina z nás domnívá, vysvětluje. A co to znamená? Znamená to, že jsme si jako duchovní bytosti přišli na Zemi nasbírat zkušenosti. Nastoupili jsme do jakési školy, ve které se neustále učíme, postupujeme do dalších ročníků, abychom se nakonec mohli vrátit domů – do duchovních sfér, které jsou naším pravým domovem.
Naším nejdůležitějším úkolem coby lidstva dnešní doby je naučit se spolupráci, soucitu a lásce místo neustálého soupeření, bezohlednosti a nenávisti.

 

"Život, který jsem žil, mi vždycky připomínal příběh bez začátku a konce. Měl jsem pocit, že jsem útržek dějin, úryvek, ke kterému chybí předchozí a následující text. Dokázal jsem si docela dobře představit, že jsem možná žil v dřívějších stoletích a že přede mnou tehdy vyvstaly otázky, na které jsem ještě nedokázal odpovědět; tak jsem se musel narodit znovu, protože jsem nesplnil úkol, který jsem dostal."

- Carl Gustav Jung

 

Od skeptika k lékaři duší

Dr. Weiss, vystudovaný psychiatr, sám s oblibou uvádí, že býval velikým skeptikem a na nic podobného, jako jsou minulé životy, nevěřil. Naposledy o tom vyprávěl 2. června 2013 v populárním pořadu Oprah show. Podívat se na něj můžete na téhle adrese: http://www.oprah.com/own-super-soul-sunday/Full-Episode-Oprah-and-Dr-Brian-Weiss-on-Past-Lives-Video

 

Jeho přesvědčení se však v roce 1980 začalo hroutit. A to ve chvíli, kdy do jeho ordinace přišla pacientka Catherine, mladá žena s plnou nůší problémů a fobií, a požádala ho o pomoc. Poměrně dlouho ji léčil klasickou metodou, jenže bohužel bez valného výsledku. Proto se nakonec rozhodl přikročit k hypnóze. A tím vlastně celý neuvěřitelný příběh doktora Weisse a jeho cesta od konvenční medicíny k regresní terapii, léčbě pomocí návratu do minulých životů, začala...

Catherine se v hypnóze dostala do několika minulých životů a postupně zjišťovala, kde má její celoživotní trápení kořeny. Pochopení a uvědomění si událostí, které se odehrály před staletími, jí postupně přinesly úlevu. Mohla se vrátit do normálního života a plnohodnotně si ho užívat.

Celý tento neuvěřitelný proces dr. Weiss podrobně popisuje ve své knize MNOHO ŽIVOTŮ, MNOHO MISTRŮ (v českém překladu vydala Metafora již potřetí, naposledy v roce 2012).

 

Když Catherine na začátku dalšího sezení upadala do transu, chvilku jsem o tom všem přemýšlel. Než jsem zahájil hypnózu, vyprávěla mi sen o hře, která se hraje na starých kamenných schodech, na jakési šachovnici, v níž jsou jamky. Byl to hodně živý sen. Požádal jsem ji, ať se přesune mimo prostor a čas a řekne, jestli lze jeho původ vysledovat v předchozí reinkarnaci.

 

„Vidím schody, vedou k věži, která se tyčí nad horami... i nad mořem. Jsem kluk... Mám světlé vlasy. Jsem zahalený do hnědých a bílých zvířecích kůží, ale ne celý. Na věži stojí muži, rozhlížejí se... jsou to stráže. Jsou špinaví. Hrají nějakou hru, podobá se dámě, ale hraje se jinak. Hrací deska není čtvercová, je kruhová. Hrají s ostrými figurkami, které vypadají jako dýka, zapadají do děr na hrací desce. Figurky mají zvířecí hlavy. Kirustan?" [Hláskuje mi to.]

„Kde to je?" zeptal jsem se. „Jaký se píše letopočet?"

„Kde to je? Je to... v Holandsku kolem roku 1473. Jsem v přístavu u moře; země klesá až k hladině. Je tam pevnost... a voda. Vidím chatrč... matka vaří v hliněných nádobách. Jmenuju se Johan."

 

Brian Weiss se dlouho zdráhal uvěřit, že je něco takového možné, ale Catherine – ačkoliv ani ona předtím na minulé životy nevěřila – ho postupně přesvědčila. Hlavně tím, že mu začala vyprávět o událostech z jeho vlastního života, o kterých se nemohla nijak dozvědět, protože je dr. Weiss nikdy nezveřejnil a nevěděli o nich ani jeho nejbližší přátelé.

Tlumočila mu i poselství od bytostí, kterým říkala Mistři a kteří jej nabádali, aby se k této nové cestě neobrátil zády. Dr. Weissovi se tak otevřely zcela nové obzory.

Kromě toho, že byl nucen vzdorovat své vlastní skepsi, musel bojovat i s nedůvěrou odborných kruhů, v nichž se pohyboval. Vždyť byl přednostou psychiatrického oddělení prestižní kliniky Mount Sinai v Miami! Trvalo tedy několik let, než nashromáždil tolik průkazných dat, že mohl se svými poznatky vyjít na veřejnost. Od té chvíle nabrala jeho kariéra úplně jiný směr a ve své soukromé praxi už pomohl k uzdravení víc než čtyřem tisícům lidí. Dnes přednáší v Americe i jinde ve světě a regresní terapii praktikuje i na hojně navštěvovaných seminářích, kde se najednou sejde i tisíc účastníků

 

"Představa reinkarnace obsahuje jedno z nejuspokojivějších vysvětlení životní reality; jejím prostřednictvím indické myšlení překonává problémy, se kterými se potýkají evropští myslitelé."

- Albert Schweitzer

 

Proti proudu času

Na úvod dr. Weiss vysvětluje, co se bude dít – konečně dojde na opravdovou regresi. Nejprve, jak vzápětí objasní, uvede přítomné do hluboké relaxace a povede je stále hlouběji a hlouběji... Současně všechny uklidňuje. Vůbec se nemusejí bát, že zůstanou trčet někde v minulosti. Přirovnává to ke čtení historických románů nebo sledování filmů, kdy se také ponoříme do děje, do období, v němž se film nebo kniha odehrává, ale také tam nikdy nezůstaneme a po skončení se vrátíme zase do přítomnosti.

Účastníci semináře sedí v sále se ztlumenými světly a tichou hudbou v pozadí a dr. Weiss začíná všechny uvádět do stavu naprosté relaxace. Vede je do dětství, pak do matčina lůna a nakonec do minulých životů...

 

„Nesnažte se dostat se do regrese násilím," radí, „nemyslete, neanalyzujte – to můžete během přestávky na oběd," usměje se. „Úplně se uvolněte, nechte vše volně plynout a dovolte své mysli, aby přijala to, co přichází..."

 

Celá regrese trvá asi půl hodiny. Ke konci dr. Weiss začíná odpočítávat od jedné do deseti (zatímco při uvádění do minulých životů se to dělá opačně – počítá se od deseti do jedné) a postupně dává pokyn, abychom se všichni vrátili do současnosti, ocitli se zase tady a teď.

Asi polovina účastníků nikdy předtím nic podobného neabsolvovala, a tak si asi umíte představit, jaké vzrušení poté nastalo, jaký šum a vřava se rozpoutaly. Dr. Weiss nechá první dojmy odeznít a asi po deseti minutách požádá o ticho. Pak vyzve přítomné v sále, aby se o svoje zážitky podělili – o ty nejzajímavější.

Mnozí však jsou téměř v šoku, některým tečou slzy, jiní se zase usmívají a doslova září.

 

"Mé heslo zní: Žij tak, abys toužil žít znovu – je to tvoje povinnost -, protože každopádně znovu žít budeš."

- Friedrich Nietzsche

 

Jasnovidcem snadno a rychle

Po obědě seminář pokračuje nácvikem metody, která se nazývá psychometrie. Tentokrát se pracuje ve dvojicích. Lidé, kteří se vůbec neznají a nikdy předtím se nesetkali, si navzájem vymění nějakou věc, kterou každodenně používají. Dr. Weiss – opět při tlumeném světle a tichounké hudbě – znovu uvádí všechny do úplné relaxace.

„Vnímejte pocity, události a děje, které se vám vynořují v myslí," instruuje přítomné.

 

Tohle cvičení trvá kratší dobu než předchozí regrese, ale není o nic méně fascinující. Účastníci se na sebe skutečně napojují a vnímají svůj protějšek. Vjemy jsou to velmi rozmanité – vidí filmové scény nebo obrázky, dojmy, pocity a symboly, cítí vůně, spatřují barvy...

Pak je cvičení u konce a partneři si své prožitky navzájem sdělují, líčí jeden druhému, co se jim vynořilo. A mnozí se nestačí divit, jak je to možné, když to uslyší.

 

„Ano, ano," přikyvují nadšeně, „to je opravdu z mého života, přesně tohle se mi nedávno stalo!" Nebo: „To mě postihlo před několika roky, a ještě stále to nemám vyřešené."

 

A v některých dvojicích se i pláče. U někoho se ten druhý totiž nevědomky a neúmyslně dotkl křehké struny hluboce osobního trápení či radosti. Někteří svým partnerům dokonce předávali zprávy od jejich milovaných z „druhého břehu" – vzkazy plné lásky, podpory a povzbuzení....

 

"Vězte tedy, že se vrátím z většího ticha... Nezapomeňte, že se k vám vrátím... Za chvilku, až se vítr na okamžik ztiší, mě porodí jiná žena."

- Chalíl Džibrán

 

Smršť otázek a odpovědí

Nyní přichází čas na otázky a dr. Weiss se snaží všechny poctivě zodpovědět. Padá jedna za druhou.

 

Musejí se znovu narodit úplně všichni?

Ano, všichni se rodíme stále znovu a znovu, ale jen ti, kteří už dosáhnou potřebné duchovní úrovně a jsou naplněni láskou, mohou z kolotoče opakujících se zrození vystoupit. Takové duše se pak vracejí jen na vlastní přání, nebo nám pomáhají z vyšších dimenzí.

 

Když někdo zemře, jak dlouho trvá, než se znovu vrátí na svět?

Někdy to může trvat dlouho, jindy se vracíme téměř okamžitě.

 

Mohu do duchovní sféry posílat vzkazy?

Ano, láskyplné vzkazy se na místo určení dostanou.

 

Může se jedna duše rozdělit do několika těl?

Je to možné, nebo tomu aspoň některé příběhy z praxe nasvědčují.

 

Kolik existuje energií?

„Energie je jen jedna," vysvětluje dr. Weiss a názorně ji přirovnává ke kostce ledu. Stále je to jen voda, která pouze mění skupenství. Led je hmota, voda je metaforou pro ducha. Naší energií je láska – v tomto příkladu vodní pára, která představuje nejvyšší vibraci.

 

A z čeho nejčastěji vznikají konflikty?

Podle dr. Weisse z toho, že máme sklon ze všeho vždycky obviňovat druhé.

 

Pak se dr. Weiss pustí do líčení zajímavého zážitku. Stalo se to při natáčení hodinového pořadu pro španělský televizní kanál v Miami.

 

„Nemluvím zrovna moc dobře španělsky," vypráví, „a tak jsem potřeboval tlumočníka. Ve studiu bylo šest dvojic. A každý měl zjistit, jestli se svým partnerem či partnerkou byl v nějakém vztahu i v předchozím životě. Můj tlumočník se ovšem nechal tak unést, že najednou přestal s překládáním a sám se ocitl ve svých minulých životech. Náhle o tom vyprávěl čtyřista tisícům diváků. A jak po vysílání prohlásil, úplně mu to změnilo život."

 

S minulými životy a reinkarnací měly své zkušenosti už slavné osobnosti historie, jak dokládají některé jejich výroky:

 

Známý římský filozof Cicero například prohlásil: Pádným důkazem, že lidé vědí většinu věcí už před narozením, je to, že když jsou dětmi, vstřebávají spousty faktů tak rychle, jako by chtěli ukázat, že se s nimi nesetkávají poprvé, nýbrž že si je pamatují a jen si je znovu vybavují.

 

Ani ruský klasik Lev Nikolajevič Tolstoj neměl žádné pochybnosti: Jak zajímavé by bylo napsat příběh muže, který v předchozím životě vraždil, a vylíčit v tom příběhu jeho zážitky ze života současného, v němž naráží na tytéž skutky, které se mu nabízely předtím, až dojde k závěru, že ony požadavky musí splnit... Skutky předchozího života dávají směr tomu současnému.

 

A slavný americký básník Henry David Thoreau se rovněž vyjádřil jasně: Kam až moje paměť sahá, tam jsem se bezděčně odvolával ke zkušenostem svého předchozího stavu bytí... Žil jsem v Judeji před osmnácti sty lety, ale nevěděl jsem, že mezi mými současníky je někdo takový jako Kristus. Tak jako mě hvězdy shlížely coby na pastýře ovcí v Asýrii, tak se na mě teď sívají jako na obyvatele Nové Anglie.

 

Hypnóza na jevišti

Dr. Weiss si z hlediště namátkou vybírá jednoho z účastníků a zve ho k sobě na pódium. Je to asi třicetiletý mladík jménem Emilio. Po krátké instruktáži, během níž mu dr. Weiss vysvětlí, co se teď bude dít, uvede mladého muže do transu. Postupuje tzv. metodou rychlé indukce, při níž se lidé ocitají v hluboké relaxaci téměř okamžitě.

A Emilio před zraky publika cestuje nazpátek časem do dětství. Popisuje zážitky přibližně z věku tří let – s bratrem si společně hrají s Legem. Jsou to příjemné pocity. A právě tak příjemně se cítí, když se vrátí k svému příchodu na svět, a pak ještě kousek dál, do matčiny dělohy. Neustále se přitom usmívá, vzdychá blahem a vůbec se mu odtamtud nechce odejít.

 

"Jsem přesvědčen, že tak, jak jsem zde teď, jsem tady už byl tisíckrát předtím, a doufám, že se ještě tisíckrát vrátím."

- Johann Wolfgang Goethe

 

Tajemství cizích tváří

Další praktické cvičení by se dalo nazvat „tváří v tvář". Podrobný popis téhle techniky, podle kterého si ji může každý vyzkoušet, najdete v knize MINULÝMI ŽIVOTY K UZDRAVENÍ(Metafora, 2013).

Pracuje se opět ve dvojicích a místo ztlumeného světla nyní vládne husté šero, bezmála tma podmalovaná jemnou hudbou.

I nyní dr. Weiss uvede přítomné v sále do hluboké relaxace, přičemž na ně zvolna a v poklidu promlouvá. Nabádá je, aby se soustředili na tvář svého protějšku a nechali si myslí proplouvat obrazy, které se jim vynořují.

Tváře se začínají měnit před očima – jednou jsou dětské, podruhé vrásčité a stařecké. Události a děje se odvíjejí jako na filmovém plátně, objevují se skupiny lidí, písmena, znaky...

Po skončení jedna z účastnic semináře například vypráví, že svou partnerku viděla jako šamana indiánského kmene.

Já jsem spatřila dům. Poměrně rozlehlý přízemní dům bez pevných zdí i dveří, jen s jakýmisi závěsy, ve stínu uprostřed akácií. Měla jsem dojem, jako bych na něj hleděla z mořského břehu, z pláže.

Moje partnerka při tomhle cvičení mi potom potvrdila, že nějakou dobu skutečně žila na jednom africkém ostrově a přesně takhle to tam vypadalo.

Naše utajené – či spíš zapomenuté – schopnosti jsou zjevně mnohem větší, než by se mohlo zdát.

 

"Vida, že existuji na světě, věřím, že budu v té či oné podobě existovat vždy..."

- Benjamin Franklin

 

Nejenom zpátky, ale i dopředu

Dr. Weiss nezůstává jen u regrese. Protože pokud se dá cestovat nazpátek, musí to jít i kupředu, a úplně stejným způsobem je tudíž možné dostat se do „progrese". Nahlédnout do budoucnosti.

Dopodrobna se tím zabývá ve své knize JEDNA DUŠE, MNOHO TĚL (česky vyšlo již potřetí v nakladatelství Metafora, naposled r. 2012) a také v nejnovější knize ZÁZRAKY SE DĚJÍ (Metafora, 2013).

Do časů, které teprve přijdou, nás dr. Weiss vyváží pomyslným výtahem, který zastavuje v jednotlivých „poschodích" – první patro sto padesát let, druhé pět set let a nakonec tisíc.

Téměř nikdo se ale nevidí v konkrétní situaci, všechno se odehrává spíš v rovině dojmů a pocitů, účastníci líčí, jak náš svět v jednotlivých obdobích vypadá. Většina se shoduje na tom, že v blízké budoucnosti je to docela „masakr", žádná idylka, ale později už je naše planeta méně zalidněná a vládne tu klid a mír. Spousta zeleně, nádherná azurová barva vodních ploch, samé měkké barevné odstíny... příjemné pocity... lehoučká energie...

 

"Vím, že jsem nesmrtelný. Nepochybně jsem už desettisíckrát zemřel. Vysmívám se tomu, co nazýváte smrtí, a znám šíři času."

- Walt Whitman


Seznam všech autorů

Autorovy knihy v naší nabídce

Zboží bylo přidáno do košíku


DO KOŠÍKU POKRAČOVAT V NÁKUPU

Jedna duše, mnoho těl

159,- Kč
Běžná cena: 199,- Kč
Detail

Jedna duše, mnoho těl E-KNIHA

Detail

Jen láska je skutečná

159,- Kč
Běžná cena: 199,- Kč
Detail

Meditace

199,- Kč
Běžná cena: 249,- Kč
Detail

Meditace E-KNIHA

Detail

Minulými životy k uzdravení

159,- Kč
Běžná cena: 199,- Kč
Detail

Minulými životy k uzdravení E-KNIHA

Detail

Mnoho životů, mnoho Mistrů

179,- Kč
Běžná cena: 199,- Kč
Detail

Mnoho životů, mnoho Mistrů E-KNIHA

Detail

Poselství Mistrů

159,- Kč
Běžná cena: 199,- Kč
Detail

Poselství Mistrů E-KNIHA

Detail

Uvolnění stresu E-KNIHA

Detail
|<12>|
Všechna práva vyhrazena ©2017 Metafora s.r.o., tvorba stránek - InGenius Webdesign