Logo

Život mezi řádky

9788076250963

Recenze: Zdroj

15.11.2019
Recenze: Zdroj
Člověk by chtěl ve svém životě dosáhnout mnoha úspěchů a často se setkává spíše s nezdarem. Proč tomu tak je? Co nás brzdí a proč? Jakým způsobem se zbavit této zátěže se dočteme v knize, kterou pro nás připravila britská neurovědkyně Dr. Tara Swartová. Její kniha obsahuje zaručený recept na to, jak změnit svůj život k lepšímu. Abyste mohli této změny dosáhnout, stačí vám velmi málo, a to čas pro plnění nejrůznějších úkolů, jejichž cílem je otevřít vám oči. V knize tedy není obsažena jen teorie, ale i příběhy z praxe a zajímavé úkoly, jež si autorka ozkoušela na vlastní kůži.

Něco málo o autorce:
Tara Swartová je, jak jsem již napsala výše, britskou neurovědkyní a lékařkou. V minulosti vedla psychiatrickou praxi, ale povolání ji nenaplňovalo tak, jak očekávala, a proto se rozhodla svůj profesní život změnit. V současné době působí coby pravděpodobně jediná koučka nejvyššího managementu s neurovědeckým a lékařským vzděláním. Její klientela nejčastěji zastupuje top manažery z celého světa, kterým účinně pomáhá maximálně zvýšit psychickou odolnost a výkonnost mozku. To jim umožňuje mnohem lépe zvládat stres, ovládat své emoce a přemýšlet originálním způsobem nad běžnými úkony. V českém jazyce jí zatím byla vydána pouze kniha Zdroj: Otevřete svou mysl, změníte si život.

Oficiální anotace (zdroj: ČBDB.cz):
Otevřete mysl, využijte potenciál svého mozku a zásadním způsobem změníte svůj život. Kniha, postavená na nových vědeckých poznatcích ohledně neuvěřitelné neuroplasticity mozku, obsahuje konkrétní plán sestávající ze čtyř kroků, který vás dovede k nejlepšímu využití vaší mozkové kapacity. Najdete zde inspirativní příklady z praxe i praktická cvičení. Výsledkem je účinný a srozumitelný návod, který restartuje vaše myšlení a motivaci a zbaví vás negativity. Probuďte svůj mozek a odhalte jeho možnosti – jste pouhé čtyři kroky od toho, aby se z vás stal nový, sebevědomý člověk. Snadno se naučíte: * upravit „autopilotní”myšlení a změnit zakořeněné zvyky, * využít sílu vizualizačních technik úspěšných osobností, * přestavět nervové dráhy, aby došlo k hlubokým a trvalým změnám chování, * využít schopnost mozku pohotově přepínat mezi různými způsoby myšlení, * zvládat své pocity a zklidnit mysl, * naladit se na cenné informace, které vám sděluje tělo, * jak psaním deníku můžete zjistit, jací opravdu jste a co vás omezuje. „Zásadní životní příležitosti okolo nás prochází každý den – a teď můžeme trénovat naši mysl, aby se jich chopila.”

Základní informace o knize:
Motivační kniha Dr. Tary Swartové Zdroj: Otevřete svou mysl, změníte si život vyšla v originálním znění (The Source: Open Your Mind, Change Your Life) v roce 2019. Ve stejném roce se dočkáváme jejího překladu, o nějž se postarala Eva Fuková. Jedná se o poutavou a praktickou knihu, jež vás po malých krůčcích dovede k lepšímu životu. Pokud vás recenze zaujme a budete si chtít knihu zakoupit, můžete tak učinit na stránkách e-shopu nakladatelského domu Grada.

Recenze knihy:

Když mi bylo nabídnuto, abych tuto knihu pro účel nakladatelského domu Grada zrecenzovala, nemusela jsem se dlouho rozmýšlet. V poslední době se s velkou oblibou zabývám tematikou osobnostního rozvoje, a proto mě titul okamžitě zaujal. Po přečtení anotace jsem si říkala, že seznámit se osobně s tímto titulem bude nejen pro mě, ale i pro každého čtenáře přínosem. Co se týče obálky, je laděna do odstínů fialové a zlatavé barvy. I ona prozrazuje o knize to nejdůležitější, čímž je fakt, že se budeme zabývat mozkem, jenž je považován za zdroj všeho vědění. Zároveň se již na obálce můžeme dočíst, že Zdroj je „Přelomová kniha navazující na bestseller TAJEMSTVÍ autorky Rhondy Byrne.“ Jak jsem již napsala v úvodu, nejedná se o obyčejnou motivační knihu, protože se v ní dočkáte spousty praktických cvičení, případů z praxe autorky a teorie je servírována jednoduchým způsobem, aby ji pochopil i začátečník.

Když jsem nahlédla do knihy, zaujala mě velikost zvoleného písma, které se mi následně i velmi dobře a rychle četlo, protože bylo patkové. Překvapilo mě, jakým způsobem byl text sázen, horní okraj byl tam, kde jsme na něj u většiny knih zvyklí, dolní okraj byl ale mnohem níže. Číslování stránek je z tohoto důvodu umístěno v jejich horní části a vedle čísla je vždy uvedeno na sudých stranách jméno titulu a na lichých název kapitol.

Veškerá cvičení a příběhy z praxe jsou podloženy teorií, jež je opřena o množství zajímavých zdrojů, z nichž v českém prostředí vyšel jen zlomek. Nicméně koho problematika zajímá a není limitován neznalostí jazyka, určitě se může zdroji inspirovat a případně si je v originálním znění přečíst. Příběhy z praxe mají ilustrující funkci, protože s jejich pomocí si mnohem snáze představíte, co se vám autorka snaží teorií sdělit.

Kniha je přehledně a logicky strukturována do čtyř částí, těm předchází kapitoly Předmluva: Návrat ke Zdroji a Úvod a uzavírá je Závěr, Poznámky, Poděkování, Rejstřík, O knize napsali, O autorce a Moje poznámky. V posledním jmenovaném oddílu je volný prostor pro vaše vlastní poznámky. Tento prostor vám ale rozhodně nebude stačit pro plnění zadaných úkolů. Čtyři stežejní části jsou pojmenovány následovně: 1) Věda a spiritualita, 2) Přizpůsobivý mozek, 3) Agilní mozek a 4) Nastartování zdroje. Každá z částí je dále dělena do kapitol a ty následně do dílčích podkapitol.

O této publikaci můžeme mluvit jako o jedinečném zdroji, jenž nám pomůže vcelku rychle a účinně ovlivnit náš život. Každý z nás má v sobě nějaký blok nebo zakořeněný zlozvyk. Autorka vás přesvědčí o tom, že se se vším dá pracovat. V tu ránu se z neřešitelného problému může stát něco, co vás přestane brzdit a pomůže vám to posunout se kupředu. Pokud na sobě budete pracovat, budete si sami sebe mnohem více vážit. Tara Swartová vám radí jen to, co se jí v praxi osvědčilo. O svých neúspěších se sice zmiňuje, ale jen okrajově a v krátkosti, aby tím své čtenáře nezahlcovala.

V průběhu kapitol se setkáváte s celou řadou úkolů, jež vás nutí zamyslet se nad svým životem, a to jak nad svou budoucností, tak hlavně i nad minulostí a chybami, které jsme v ní udělali. Nejvíce času vám při četbě zabere poslední čtvrtá část knihy, která vás jen prostřednictvím úkolů vede krok za krokem k požadovanému cíli, jímž je plně nastartovaný zdroj, kterým nezachvěje žádný stres a jenž je produktivní a originální.

Tara Swartová se svému čtenáři přibližuje použitým slohem. Ač se jedná o naučný text, je uplatněna ich-forma, ale i odosobněné my (typické pro odborná pojednání) a teorie je, jak jsem již napsala výše, podložena odbornými zdroji, ale i příběhy z vlastní praxe.

Tuto knihu spatřuji za výborný podklad pro možné zdokonalení sebe sama. Rozhodně se na knižním trhu v oblasti osobního rozvoje neztratí, protože toho má současnému čtenáři hodně co nabídnout. I přesto, že je kniha zařazena do naučné literatury, je zpracována čtivě a poutavě, takže má velký potenciál získat si své čtenáře.

Svazek má pouhých 272 stran, které byste při pouhém čtení zvládli za pár hodin přečíst, ale cvičení jsou „načasována“ na přesně danou dobu, takže se může stát, že celou knihu dočtete i za půl roku. Jedno je však garantováno, po přečtení a splnění všech úkolů z vás bude nový člověk, jenž bude umět čelit stresovým situacím, bude zvládat originálně vyřešit výzvy a úkoly. Fyzický svazek je vázaný.

Publikaci Zdroj: Otevřete svou mysl, změníte si život nemohu zhodnotit jinak než pozitivně. Zpočátku jsem si fandila a říkala si, super, za pár hodin bude kniha přečtená, ale ejhle, cvičení mě natolik pohltila, že jsem nad knihou strávila přes měsíc, než jsem se dostala k poslední straně. Líbilo se mi množství průzkumů a výzkumů, na nichž autorka vystavila teoretickou část knihy. Co se týče cvičení, zpočátku jsem si říkala, že je přeskočím, ale následně jsem si uvědomila, že kdybych tak učinila, tato recenze by nebyla celistvá, a proto jsem vzala sešit a pracovala krůček po krůčku na tom, co po čtenáři autorka žádá. Když jsem došla na konec, pocítila jsem ihned změnu. Věci, které mě dříve ve velké míře stresovaly, mě v tuto chvíli nechávají klidnější. Ke knize se někdy v budoucnu určitě ještě vrátím, abych svůj vnitřní klid a sebepoznání ještě více prohloubila. Celkově tento počin hodnotí krásnými a zaslouženými 100 %. Knihu vřele doporučím všem, kteří na sobě chtějí pracovat a touží poznat své tělo a duši.

Zdroj: Iwíkova knihovna

Koupit knihu na Grada.cz

Přečtěte si také:

Recenze – Ať zemře
Ať zemře

Být ta druhá může být vražedné. Přečtěte si recenzi oceňovaného thrilleru Ať zemře od bestselletové autorky Sarah Pinborough.

Číst více
Koupit na Grada.cz
Recenze
Recenze – Třetí na řadě
Třetí na řadě

Tři dny do další vraždy. Šest dní, než zemře jeden z nich. Přečtete si recenzi strhujícího thrilleru Třetí na řadě,…

Číst více
Koupit na Grada.cz
Recenze
Recenze – Útočiště
Útočiště

Co skrývá tajemný ostrov? A co skrývá lidská mysl? Přečtěte si recenzi nového románu vycházející hvězdy francouz-ského thrilleru.

Číst více
Koupit na Grada.cz
Recenze