Logo

Život mezi řádky

Ukázka z knihy Tajemství energie

6.4.2020

Kapitola první

VÝZNAM ENERGIE

Porozumět energii a jejímu vztahu k nám je pro léčení, kterému se budeme věnovat v této knize, zcela zásadní. O energii v každodenním životě nepochybně vědomosti máte. Většina lidí se dověděla (z nekonečné řady knížek o dietách i z časopiseckých článků na podobná témata), že energii přijímáme ve formě kalorií a vydáváme ji tím, že žijeme, dýcháme, cvičíme… Možná jste se setkali s pojmem čchi, životní energie, kupříkladu v souvislosti s feng-šuej nebo akupunkturou. Pro náš účel však musíme energii pochopit daleko důkladněji.

Einstein popsal hmotu jako formu energie. Všechno se skládá z molekul a ty zase z atomů, které se neustále pohybují a vyzařují energii. A tak vše – člověk, pes, strom, stůl, kámen – vyzařuje energii. Vše kolem nás vibruje energií.

Když dokonce i statické předměty vyzařují energii, zkuste si představit, jakou energii vyzařují živí tvorové. Zamyslete se nad energií vyzařovanou lidmi. Energie je spojena se vznikem i zánikem veškerého života, je klíčem k existenci. Zkuste si představit, že vaše tělo je taxík. Když se budete chtít někam dostat – jinými slovy: budete-li chtít něčeho dosáhnout – musíte řidiči říct, kam má jet. A představte si, že tím řidičem je vaše energie. Když budete mluvit jenom k automobilu, nikam se nedostanete; musíte oslovit přímo řidiče.

Důvod, proč se nám stále nedaří být buď zdraví nebo dosáhnout v životě naplnění (nebo obojího), spočívá v tom, že neoslovujeme příslušnou část sebe samých. Ještě nám nedošlo, kdo je pánem.

Všechny naše e-knihy nyní pořídíte se 30% slevou na Grada.cz

Přijmout představu, že jste energetickou bytostí, pro vás může být dost těžké a matoucí, zvlášť když uvážím, že jste zcela jistě žádné vlastní energetické pole nezaznamenali. Nejste sami. Většina z nás na to prostě není vybavena. Nikdo nás nenaučil, jak je rozpoznat a porozumět mu. Naše kultura je zaměřena velice materialisticky; uznává jen to, co je hmotné, a dalšího moc ne, tedy samozřejmě ani energii, o které tu hovořím. A nejde jen o to, jak prožíváme život. Byli jsme zpracováni tak, abychom mu nerozuměli – a síla, která nás do tohoto stavu dostala, je daleko větší, než si mnozí z nás uvědomují. Dám vám příklad. Představte si následující experiment; není to zrovna nic příjemného, ale pomůže nám to celou věc srozumitelně objasnit.

Dvě kočky byly od narození umístěny v prostředí, kde mohly vidět pouze vertikální linie. Když byly vpuštěny do normálního prostředí, nebyly fyzicky schopné rozpoznat horizontální linie a do všeho, co se v této rovině nacházelo, neustále narážely.

Možná jsme na tom jako ty kočky a myslíme si, že v prostředí, v němž žijeme, žádné horizontální linie neexistují. Pak ovšem vidíme jen polovinu reality a věčně se divíme, že nás přepadají nemoci či rány osudu, když jsme se sotva stačili vylízat z předchozích.

Nepropadejte proto trudnomyslnosti, pokud pro vás bude všechno úplně nové. Na druhou stranu je také v pořádku, že když jste si už energii uvědomili, nevíte, kde je a jak vás ovlivňuje. Ve své knize vás s energií krok za krokem seznámím a ukážu vám, jak s ní pracovat. Když se naučíte nalézat vlastní energii i energii ostatních lidí a prostředí kolem vás a komunikovat s ní, můžete opět vzít život do vlastních rukou. Stanete se pány svého osudu a nebudete životem smýkáni sem a tam.

Některé mé nápady se vám mohou jevit trochu přitažené za vlasy či dokonce absurdní. Chci vás ale požádat, abyste je vyzkoušeli, tak jako si zkoušíte nový klobouk. Možná zjistíte, že právě něco takového jste celý život hledali. Všichni jsme slyšeli o dětech džungle, o skutečných Mauglích a Tarzanech. Vědci, kteří je zkoumali, došli k závěru, že když takové dítě stráví prvních osm až deset let života s určitým zvířetem, osvojí si vzorce jeho chování. Všichni jsme tak produktem konkrétní společnosti a chováme se v souladu s jejími pravidly. Iluze takového světa přijímáme za své a některé věci považujeme z hlediska existence za nepostradatelné. Žít jako dvounohé bytosti, které svou energii i duši nechávají ležet ladem, by nám však stačit nemělo. Dokážeme žít daleko bohatším způsobem.

Klidně se s vámi vsadím, že jste už někdy vlastní intuici a energii vnímali. Jen si vzpomeňte, kolikrát jste zareagovali určitým způsobem a přičetli jste to šestému smyslu; kolikrát jste se už setkali s lidmi, u nichž jste měli pocit, že vám ubírají energii nebo vás naopak přímo „nabíjejí“. Co máme vlastně na mysli, když řekneme, že to mezi námi „zajiskřilo“? Co se to děje, když vstoupíme do místnosti a prohlásíme, že tam byla atmosféra, která by se dala krájet? To je právě ta energie, kterou mám na mysli. To je ta energie, o které se potřebujete dozvědět co nejvíc. Nejdřív ji však musíte rozpoznat, teprve pak ji ovládnete.

Proč je to tak důležité? Jednoduše proto, že základním předpokladem zdraví je zdravá energie. Jestliže bude zdravá vaše energie, bude zdravé nejen vaše tělo, ale i váš život. Poznáte, kdo a co jste a co chcete od života, a naleznete cestu, jak toho dosáhnout. Každý jsme jiný, a tak je dost pravděpodobné, že se vaše cesta bude od cesty jiných lidí lišit.

Klasický přístup

Klasická medicína je nauka o nemocech a o způsobu jejich léčení. Nezabývá se celkovou pohodou či zdravím. Když se s lékařem začnete bavit o nemoci, poví vám o ní a o možnostech její léčby vše. Zkuste se ho však zeptat na své celkové zdraví a na to, jak si je máte udržovat. S velkou pravděpodobností se toho moc nedozvíte. Klasická medicína léčí pomocí pilulek, injekcí a chirurgických zákroků; často se přitom zaměřuje spíš na příznaky než na příčiny. K pacientům nepřistupuje individuálně. Nemocný člověk se v celkové diagnóze jaksi ztrácí; už nejste Jana Nováková – stáváte se „migrénou“ nebo „angínou“. Celostní medicína však používá jiný přístup. Respektuje fakt, že je nutno se ze všeho nejdřív zajímat o osobnost, o individualitu, a teprve potom o náš stav. Celostní medicína pomáhá lidem, kteří jsou nemocní, aby se nevymezovali svou nemocí. A právě to je důležitou součástí zotavení. Na druhou stranu je předmětem klasické medicíny léčení fyzického těla a fyzické tělo jako takové. Jestliže se naučíte pracovat s energií, pak často dokážete zastavit nemoc na energetické úrovni, tedy ještě dřív, než se projeví na úrovni fyzické. Dokážete nemoci předejít nebo ji zmírnit.

Není sporu o tom, že klasická medicína pomáhá spoustě lidí. Někdy ani žádné příznaky nemoci nemáte – to však ještě nemusí znamenat, že jste zdraví. Už jsme si natolik zvykli cítit se pouze „v pořádku“, že si ani neuvědomujeme, že bychom se mohli cítit daleko lépe. Nejde přece o pouhé přežívání. Naučte se žít naplno. Jsem přesvědčena, že každý můžeme být do značné míry svým vlastním léčitelem. Nechci, abyste mě špatně pochopili. Ani v nejmenším nejsem proti lékařům a samozřejmě nečekám, že se ke svému lékaři otočíte zády. Nic takového. Sama často pacienty posílám za praktickým lékařem, specialistou či konzultantem, a potom pracujeme v tandemu.

A nakonec…

Pusťme se do práce. Věřím, že nejjednodušší způsob, jak pochopit principy energie, jež je hnací silou našeho života a bytí, je osvojit si a přizpůsobit některé hlavní zásady východní filozofie. Podle ní lidská bytost sestává z fyzického těla a sedmi jemných (jemnohmotných) těl energetických. Naše fyzické tělo je v nich vnořeno podobně jako lidský zárodek v plodové vodě. A obdobně jako lidský plod jsme těmito sedmi jemnými těly zásobováni a živeni; díky jim se můžeme rozvíjet a růst. Možná jste se už obeznámili s pojmem karma; pokud ano, máte za sebou první důležitý krok. Třeba ale nevíte, že aura není jedno spirituální tělo, nýbrž sedm spojených těl. Každé z těchto těl je jiné a odlišné a má své jasně definované funkce. Těla jsou propojena a navzájem závislá, a abychom byli zdraví, musí být zdravá i ona.

Víc se o nich dozvíme v následující kapitole.

Kapitola druhá

NAŠE TĚLO: ANATOMIE A OBSAH AURY

Předpokládám, že vás udivilo, když jste se dozvěděli, že nemáte pouze jedno tělo, nýbrž rovnou sedm. Protože však upínáme pozornost jenom na jedno, přicházíme o důležitou součást své existence. Je načase uvést vše do rovnováhy.

První a nejzřetelnější je tělo fyzické. Každá učebnice anatomie vám přesně řekne, z čeho se skládá: z kůže, svalů, kostí atd. Je snadné je vidět, dotýkat se jej, vnímat je. Je vyživováno jídlem. Nikdo vám však už nepoví o složité struktuře lidské bytosti, o energetických centrech a drahách, které jí probíhají. Nevíme nic o neviditelných, ale životně důležitých vrstvách obklopujících fyzické tělo. Jejich existence byla zachycena na Kirlianově ultracitlivém fotografickém materiálu, schopném zachytit auru, živou energii, jež obklopuje vše tak, jak ukazuje obrázek vpravo. Auru dokáže vnímat také školený člověk a právě toho využívám při práci s pacienty. Chci však zdůraznit, že když s někým pracuji, na auru se nedívám.

Nesoustřeďuji se na to, abych ji spatřila. Spíš se naladím na frekvenci její energie. Je to pro mě něco zcela přirozeného, protože jsem se tomu učila už odmala. Vy se tím však nijak netrapte. Není nutné, abyste uměli „číst“ frekvence energií, jako to dělají léčitelé. Později vás naučím, jak rozpoznat problémová místa v auře a jak takové „poruchy“ v našich nefyzických, energetických tělech léčit.

Většina z nás rozumí stavbě fyzického těla a díky tomu o ně můžeme pečovat. Pokud však jde o auru, bývají naše vědomosti velice nedostatečné. To je ovšem obrovská chyba, protože vrstvy aury jsou pro dosažení celkové pohody nesmírně důležité. Pokud o sebe chceme správně pečovat, musíme si kromě anatomie fyzického těla uvědomovat i anatomii aury.

Nemoc fyzického těla je projevem selhání či porušení jedné z vrstev aury.

To je mimořádně důležité a musíte si to osvojit; uvedená poučka prozrazuje, jak vlastně vzniká onen zdánlivě magický účinek léčení. Jestliže je lékař nebo léčitel schopen odstranit nemoc z aury, pak nemoc zmizí i z fyzického těla.

Jestliže pracujete pouze s fyzickým tělem, přičemž kořeny potíží jsou ve vaší energii, bude takové „léčení“ pouze dočasné. Zdravý člověk je totiž pouze ten, kdo má zdravé nejen fyzické tělo, ale i auru. I když je poškozena pouze její jediná vrstva, může se to projevit na různých úrovních naší bytosti. Například jste-li nemocní na fyzické úrovni, má to často vliv i na energetické vibrace na emoční úrovni. A platí to i obráceně. Zdravá, nepoškozená aura má proto pro naše zdraví zcela zásadní význam.

Aura neexistuje nezávisle na přírodě: člověk ji získá v důsledku střetu dvou energetických polí – jedno pole vystupuje ze země, druhé se snáší dolů z vesmíru. Tyto opačné magnetické síly projdou tělem, a tak vznikne aura.

Aura má velice specifické složení; skládá se ze sedmi vrstev. Představte si ruskou „matrjošku“. Nějak tak vypadá aura. Naše fyzické tělo je ta nejmenší panenka; obklopují je vrstvy aury a každá další je větší než předchozí. Na rozdíl od panenky se každé tělo prolíná s ostatními.

Nejdřív se budeme podrobně zabývat prvními třemi těly, která jsou k fyzickému tělu nejblíž. Právě tato těla budeme používat v rámci mého programu, určeného k léčení a vytváření rovnováhy.

Éterické tělo

Éterické tělo je přesnou kopií fyzického těla. Vystupuje přímo z něj a kopíruje jeho obrysy; je však větší a přesahuje je o 3–5 cm. Je tvořeno bezbarvou těkavou tekutinou – éterem.

Éterické tělo funguje jako spojení mezi fyzickým světem a citlivějšími, nefyzickými typy látky. Jedná se o energii, již dokáže zachytit Kirlianova fotografie. Existence této energie byla zjištěna v padesátých letech minulého století. Jestliže umístíte živý objekt do elektromagnetického pole a vyfotografujete jej, můžete zachytit éterické tělo ve formě neostré barevné siluety. Barvy éterických těl lidí jsou různé. Éterické tělo citlivého člověka bude namodralé, sportovně založeného člověka zase šedavé. Tmavší, intenzivnější barvy většinou signalizují nemoc nebo silné emoce.

Éterické tělo je energetickou formou fyzického těla: každý jeho orgán, každá jeho část má v éterickém těle svůj protějšek. Právě na této úrovni existují energetické dráhy, známé jako meridiány. Jsou to proudy energie, jejichž využití patří k hlavním principům akupunktury. Lze říci, že éterické tělo je energetickým dvojčetem těla fyzického. Právě proto je tak spolehlivým ukazatelem fyzického zdraví. Každá změna ve fyzickém těle se promítne do éterického těla – a obráceně.

V Rusku se po staletí udržoval zvyk, že když někdo zemřel, lidé se nesešli pouze v den pohřbu, ale i devátý den po jeho smrti. Při této příležitosti se vzpomínalo na jeho dobré skutky, uctíval se jeho život a nechala se odejít energie z jeho duše. Není bez zajímavosti, že podle nedávných ruských výzkumů využívajících Kirlianovu metodu fotografování mrtvých těl se potvrdilo, že naše éterické dvojče mizí devátý den po smrti.

Koupit knihu na Grada.cz

Přečtěte si také:

Svět knihy v obrazech
Svět knihy v obrazech

Svět knihy je za námi a my doufáme, že jste si ho náležitě užili. Pojďte si připomenout akce našich autorek.

Číst více
Tipy z redakce
Metafora na Světě knihy
Metafora na Světě knihy

Letošní Svět knihy se blíží a my u toho nebudeme chybět. Projděte si náš program, v němž nechybí setkání s…

Číst více
Tipy z redakce
Ukázka z románu Alex, léto a já
Alex, léto a já

Přečtěte si ukázku z nového prázdninového románu od bestsellerové autorky úspěšné knihy Letní sázka Emily Henryové.

Číst více
Koupit na Grada.cz
Tipy z redakce