Logo

Život mezi řádky

9788076250963

Ukázka z knihy Zdroj

1.4.2020

Nejdříve se zamyslíme nad tím, jak na mozek pohlížíme. Prvním krokem k uvolnění síly mozku je přestat ho považovat za samozřejmost – mozek je naše největší aktivum; zásadně ovládá náš život: sebejistotu, vztahy, kreativitu, sebeúctu, smysl života, psychickou odolnost a mnoho dalších oblastí.

Každou milisekundu reaguje 86 miliard mozkových neuronů (mozkových buněk) na záplavu smyslových zpětných vazeb, které dostávají z těla a okolního prostředí, a neurony tyto informace zpracovávají a rozřazují podle toho, jaký „význam“ jim mozek přiřadí. Neurony neustále vytvářejí spojení a budují „dráhy“, když dávají dohromady emoce, činy, vzpomínky a souvislosti.

Probíhá to převážně na podvědomé úrovni, takže stále jednáme na základě této „zpětnovazební smyčky“ a svoje reakce přizpůsobujeme konkrétnímu spouštěči. Informace přicházejí z vnějšího světa a my reagujeme na základě rozpoznávání vzorů, které v dospělosti stále víc zakořeňují. Ať už například chodíme každý den do práce stejnou trasou (většinou ani nevnímáme, kterými ulicemi jdeme), nebo dodržujeme určité (a neuspokojivé) vztahové modely, velkou část života se necháváme vést tímto „autopilotem“. Po většinu času to děláme automaticky, protože opakováním se v mozku vytváří zvyk; čím déle něco děláme, tím méně pravděpodobné je, že to budeme zpochybňovat, ať už se jedná o oblíbenou barvu, nebo o volbu životního partnera.

Všechny naše e-knihy nyní pořídíte se 30% slevou na Grada.cz

Při autopilotním chování žijeme v zajetých kolejích, což je pro mozek mnohem výhodnější, protože to vyžaduje méně energie. Mozek je nastaven tak, aby se vyhnul změně, kterou vnímá jako „hrozbu“ a vůči níž spouští stresovou reakci. Tak nám brání riskovat a oslabuje naše integrované myšlení (exekutivní funkce mozku jako například ovládání emocí, potlačování předsudků, řešení složitých problémů a flexibilní a kreativní myšlení), abychom byli v bezpečí. Volí cestu nejmenšího odporu, ať už je to v našem nejlepším zájmu, nebo ne. V režimu autopilota se neptáme, odkud se skryté, zakořeněné zvyky berou a jestli nám jsou ku prospěchu; vypneme, necháme život plynout a předpokládáme, že ho z větší části nemůžeme mít pod kontrolou. Ale vše, co uděláme, posiluje nějaký vzorec nebo dráhu a upevňuje autopilotní chování. Dochází k tomu, že začneme být víc než jindy přesvědčeni, že jsme bezmocní a nedokážeme svůj život řídit. Neurověda nám však ukazuje, že kontrolu nad myslí můžeme získat zpět, když dráhy v mozku přestavíme tak, aby v našem životě proběhly trvalé pozitivní změny.

Zdroj

Zdroj je úžasná, komplexní a sofistikovaná věc, je to náš celý mozek – ne pouze mozková kůra a schopnost plánovat a činit rozhodnutí na základě informací. Skutečná síla mozku spočívá ve schopnosti propojit to, co si myslíme, s tím, jak se cítíme – mozkovou kůru a limbický systém –, i s tím, co nám říká vnitřní hlas a co cítíme v celém těle. Vzniká tak životní zkušenost naplněná důvěrou v naši úžasnou schopnost ovlivňovat okolnosti tím, že všechny naše části jsou propojené.

Život nemusí být nepřetržitá řada polovičatých opatření nebo otázek „co kdyby“ a lítosti. Mozek má kapacitu, abychom mohli žít naplno, odvážně a beze studu nebo smutku. Díky kombinaci svého kulturního dědictví s moderní lékařskou vědou a neurovědou jsem zjistila, že pokud získáme přístup k plnému potenciálu svého mozku, můžeme vést život, který se od toho současného bude velice lišit.

V jádru Zdroje vzniká úroveň uvědomění týkající se nervových drah a vzorců, které určují, jak nevědomě reagujeme na spouštěče a události (například výbuch vzteku versus jeho potlačení, tzv. emoční jedení nebo požádání o pomoc). Když si budeme své odezvy a chování víc uvědomovat, může nám to pomoci k tomu, abychom reakce na výzvy, jimž jsme vystavováni, upravili. Když si uvědomíme svůj duševní stav i duševní stav ostatních, dokážeme řídit i ty nejsložitější a rozhodující sociální interakce: je to známé jako „teorie mysli“ a toto poznání používáme k tomu, abychom vysvětlili, pochopili a předvídali jednání ostatních lidí. 

Schopnost pochopit, co motivuje činy ostatních, má své výhody a extrémní příklad této neschopnosti lze vidět u poruch autistického spektra. Tuto dovednost můžeme zdokonalit, když sílu neuroplasticity (zajišťuje, že se dokážeme učit a měnit) a agilitu mozku budeme využívat k celomozkovému myšlení v různých situacích a při kontaktu s různými typy lidí.

Jedním z hlavních cílů Zdroje je ukončit fungování v režimu autopilota a rozvinout metakognici neboli schopnost „přemýšlet
o vlastních myšlenkových procesech“ a „vnímat sami sebe“. Prefrontální mozková kůra monitoruje smyslové signály z ostatních oblastí a využívá zpětnovazebních smyček k řízení našeho myšlení tak, že neustále poskytuje mozku aktuální informace z dění ve vnějším světě. Metakognice zahrnuje monitorování vzpomínek a samoregulaci, vědomí a sebeuvědomění – klíčové schopnosti potřebné k tomu, abychom dokázali usměrňovat myšlení a maximalizovali uvědomění a potenciál učit se a změnit se. 

Můj program, sestávající ze čtyř kroků k plnému probuzení mozku a k plnému využití vašeho potenciálu, je produktem dlouhodobé neurovědecké a psychiatrické cesty vedoucí k pochopení mozku, doplněné o nejnovější poznatky kognitivní vědy. A ve zdravé míře je to zkombinováno s důkazy z ezoterické a spirituální oblasti. Podrobně probádáme neurovědu skrývající se za naší schopností „utvářet si“ budoucnost – zákon přitažlivosti – a to, jak trénovat svůj mozek, abychom „zhmotnili“ své sny. Podíváme se na sílu vizualizace z pohledu vědy dvacátého prvního století a vysvětlíme si, proč funguje, a také zjistíme, co se děje v mozku, když myslíme pozitivně. Dozvíme se, jak nástěnka činů umožní vytvořit si život, který odpovídá našim nejniternějším potřebám a touhám. Výsledkem je účinný koktejl, který restartuje vaše myšlení a motivaci a zbaví vás negativity.

Zdroj a vy

Tato kniha je průvodcem pro život a objektivním a praktickým způsobem kombinuje vědu a spiritualitu. Chci, abyste dokázali probudit mozek a odemknout jeho plný potenciál, abyste tak mohli vést život, jaký si opravdu přejete – přeji si, abyste vypnuli autopilota a činili rozhodnutí potřebná k posunu vpřed. Všichni trpíme negativními myšlenkovými vzorci a chováním, tedy zvyky, které usnadňují život, avšak nepřispívají ke štěstí, a emocemi, jež omezují naše možnosti; jestliže váš život ovlivňují, musíte najít způsob, jak se jich zbavit. Naskýtá se vám příležitost plně se spojit s nejniternějšími potřebami a touhami a žít naplno.

Podívejte se na následující tvrzení a zjistěte, se kterými souzníte. Přistihnete-li se, že přikyvujete, tato kniha je určena právě pro vás.

Vztahy

 • O všechny ostatní se starám víc než o sebe.
 • Je pro mě obtížné navázat a rozvíjet zdravé vztahy a domnívám se, že tyto potíže, které ohrožují moje štěstí, způsobuje nějaký vzorec.
 • V minulosti mě někdo ranil tak, že se bráním seznámení s někým novým.
 • Spokojil/a bych se raději s jakýmkoli vztahem, než abych zůstal/a svobodný/á nebo stále chodil/a jen na rande.
 • Zoufale toužím se s někým seznámit, abych nebyla poslední bezdětná osoba ve skupině svých přátel.
 • Cítím, že žiji v nešťastném dlouhodobém vztahu, a nevidím z něho cestu ven.
 • Nedokážu navázat nová přátelství a připadá mi, že do skupiny svých přátel nezapadám. Nevím, jak „pokračovat dál“.
 • Chci najít partnera/ku a mít rodinu, ale mám pocit, že to nedokážu ovlivnit.

Zaměstnání

 • Činit rozhodnutí je pro mě velice těžké.
 • Vím, že v něčem dokážu být nejlepší, ale nejsem si jistý/á, jestli dělám to pravé, abych naplno využil/a svůj potenciál. 
 • Nikdy jsem nepožádal/a o zvýšení platu ani o povýšení.
 • Práce mě nudí, ale aspoň mám na zaplacení účtů.
 • Mám neměnný názor, pokud jde o to, co umím a neumím, a jsem s tím smířený/á.
 • Někdy jsem tak unavený/á, že nedokážu vstát z postele.
 • Mám hodně plánů, pokud jde o kariéru, ale nevím, jak je uskutečnit.

Osobní rozvoj

 • Mému myšlení dominuje „nikdy“, „pořád“ a „měl/a bych a musím“.
 • Přeji si, abych měl/a svůj život víc pod kontrolou.
 • Můj život mi připadá bezcílný a obávám se, že mi proteče mezi prsty.
 • Zahlcují mě silné emoce.
 • To, jak vnímám své tělo a vzhled, velice ovlivňuje moje momentální nálada.
 • Někdy nesnáším lidi – dokonce i přátele –, jejichž životní styl je lepší než můj.
 • Před ostatními svůj život většinou přikrášluji, ačkoli v hloubi duše ho za tak skvělý nepovažuji.
 • Rád/a bych se pustil/a do něčeho nového nebo cestoval/a – změnil/a život –, ale stále to odkládám.

Jestliže se k některým tvrzením hlásíte, pochopení toho, jak funguje neuroplasticita, vám umožní myslet jinak a staré domněnky
a hluboce zakořeněné pochybnosti změnit. Moje kniha vám pomůže stanovit si záměr nebo cíl do budoucna a ukáže, jak představu vysněného života zhmotnit.

Psaní deníku

Než začnete, je třeba, abyste si osvojili nový zvyk: psaní deníku. Při čtení této knihy si budete klást mnoho otázek, odhalovat oslabující vzorce a zvyky a vytvářet kroky vedoucí k potenciálně zářivější budoucnosti, a proto si pořiďte deník, do něhož si budete zapisovat, co vám dělá radost a co vás posiluje. 

Aby vám to přineslo maximální prospěch, budete muset myšlenky a reakce na události a na lidi ve svém životě zaznamenávat každý den. Zápisky nemusejí být dlouhé, avšak o emocích, motivacích a chování pište upřímně a otevřeně. 

Tara: Odhalení mé pravdy

Moje kariéra se úspěšně rozvíjela, ale pokud šlo o milostný život, jako bych byla ochromená strachem. Důvěrným vztahům jsem se vyhýbala jako čert kříži, několik let jsem chodila na nezávazné schůzky, potom jsem dva roky nešla na jediné rande a pak jsem si uvědomila, že od rozpadu manželství mě ovládá nedůvěra a strach, že moje city opět někdo raní. Přesvědčila jsem samu sebe, že nejlepší bude, když už nikdy nebudu uvažovat o tom, že bych se znovu vdala, a proto je pro mě hledání vážného vztahu naprosté plýtvání časem a energií. Musela jsem usilovně pracovat, abych tento názor změnila – největší překážkou změny byly moje emoce.

Psaní deníku mi umožnilo pochopit, že nedůvěra vytváří zakořeněné vzorce chování, kdy se vyhýbám intimním vztahům, což nevyhnutelně vede k tomu, že se mé proroctví naplní. Rozhodla jsem se jednat tak, jako by mě minulost neovládala, a snažila jsem se začít myslet a chovat jinak, abych zjistila, jestli se moje nejhorší strachy opravdu vyplní. Nestalo se tak. Vyskytlo se sice několik menších problémů, ale rovněž jsem se dozvěděla, že je to v pořádku a můžu s důvěrou pokračovat dál. Kdybych se uzavřela do sebe, nedostala bych se tam, kde jsem. 

Čerpání ze Zdroje

V neurovědě existuje mýtus (zřejmě nevyvratitelný!), že využíváme pouze deset procent mozkové kapacity. Není to pravda a tato domněnka zakrývá vědeckou pravdu, že možnost změnit mozek
a ovlivnit tím vlastní život je mnohem vyšší, než se domníváme.

V knize nenajdete okázalá tvrzení ani povídání o kvantové fyzice. Teorie je zde vždy podložena vědeckými poznatky. Seznámím vás s plánem, sestávajícím ze čtyř kroků, který jsem používala
u pacientů a v praxi koučky, a také s technikami, jež mi osobně pomohly, například s vizualizací, psaním deníku a vytvářením nástěnek, abyste mohli vést život, po kterém toužíte.

V části 1, Věda a spiritualita, se dozvíte o vědeckých souvislostech skrývajících se za zákonem přitažlivosti a sílou vizualizace. Část 2, Přizpůsobivý mozek, pojednává o neuroplasticitě a o tom, jak mozek dokáže změnit svůj způsob fungování. Část 3, Agilní mozek, odhaluje sílu hbitého a vyváženého mozku. Budu vás povzbuzovat, abyste vyzkoušeli předložená cvičení. A v poslední, praktické části 4, Nastartování Zdroje, najdete podrobný návod, jak ze Zdroje můžete čerpat.

Tato kniha vás vezme na cestu, na níž se mísí věda a spiritualita, a pomůže vám přeměnit vhled v motivaci a režim autopilota v akci. Síla Zdroje spočívá v pochopení, nakolik máte svůj osud pod kontrolou. Jste pouhé čtyři kroky od toho, aby se z vás stali noví, sebejistí lidé a abyste si vytvořili nový, magický život.

Koupit knihu na Grada.cz

Za obrazový doprovod děkujeme serveru Pixabay.

Přečtěte si také:

Vánoční tipy z Metafory
Vánoční tipy z Metafory

Redakce si pro vás připravila řadu tipů na své oblíbené tituly. Nechte se inspirovat a udělejte si ještě bohatšího ježíška!

Číst více
Tipy z redakce
Ukázka z knihy Poslední na seznamu
Poslední na seznamu

Ponořte se do napínavé ukázky z mezinárodního bestselleru oceněného Crimetime Awards za nejlepší debut roku 2020.

Číst více
Koupit na Grada.cz
Tipy z redakce